Martha is geboren in 2018 en is het kleine zusje van Nestor, een uitzendkantoor gespecialiseerd in 50-plussers en gepensioneerden. Martha is ontstaan vanuit de stijgende vraag van de klant naar een zorgzaam moederfiguur voor naschoolse opvang.

Categorie: Over Martha