Een eerste stap bij afwezigheid door ziekte is het contacteren van het gezin zodat deze tijdig een oplossing kunnen zoeken. Vervolgens dient afwezigheid door ziekte zo snel mogelijk gecommuniceerd te worden aan Martha. Verder wordt de dag zelf een doktersattest verwacht.

Categorie: Werken als nanny