Wat bij problemen?

Bij problemen kan je altijd terecht bij een van jouw contactpersonen bij Martha.

Kan een nanny inslapen?

Ja, dit kan mits overeenstemming met de nanny. Ook dient dit vooraf doorgegeven te worden aan Martha.

Heb ik voordelen om een nanny in dienst te nemen via Martha?

Zeker, dankzij Martha krijgen drukbezette ouders de kans om de schaarse tijd met hun kinderen kwalitatiever door te brengen.  Het unieke businessmodel van Martha zorgt er bovendien voor dat de prestaties van een nanny gefactureerd kunnen worden via een vennootschap. Wanneer de nanny wordt ingeschakeld in het economische belang van de onderneming, zijn de kosten […]

Hoe selecteren jullie kandidaten?

Onze kandidaten worden na het invullen van een sollicitatieformulier telefonisch gecontacteerd. Dit is een eerste screening moment waarbij gepeild wordt naar hun werkervaring, motivatie en beschikbaarheid. Ook wordt gekeken of deze kandidaten voldoen aan de voorwaarden om als nanny aan de slag te kunnen gaan (minstens 13 uur per week beschikbaar, een eigen wagen en […]

Hebben de nanny’s een eigen wagen?

Ja, tijdens de selectie wordt gevraagd in het bezit te zijn van een eigen wagen en geldig rijbewijs. Uitzonderlijk kan hiervan afgeweken worden wanneer het gaat over nanny’s die woonachtig zijn in een stadskern.