Kinderen van 4 - 5 jaar

Op deze leeftijd beginnen kinderen emoties op een intense manier te ervaren. Er is een bewustwording van eigen emoties en de emoties van anderen. Het is ook de leeftijd waarop de "waarom-vraag" niet meer weg te denken is. 

background
Binnen activiteiten

Rollenspel: Begin met emoties op te sommen die het kind reeds kent (boos, blij, verdrietig, angst, verbazing, walging...). Zijn er emoties die het kind nog niet opgesomd heeft, help ze dan mee te definiëren. Maak een tekening van de verschillende emoties op een blad papier. Laat het kind een blad papier met emotie kiezen en voer een rollenspel uit. Let erop dat je als begeleider de juiste reacties op de emoties aanleert.