Over Martha

Martha is ontstaan vanuit Nestor NV, een erkend uitzendkantoor voor 50-plussers en gepensioneerden.

Martha stelt gekwalificeerde nanny's ter beschikking en treedt op als werkgever die instaat voor alle sociaal-juridische verplichtingen.

We willen mature moederfiguren inzetten bij de ontzorging van het gezin en de ouders de kans geven om hun tijd met de kinderen kwalitatiever door te brengen. Onze persoonlijke aanpak vertaalt zich in een lange termijn samenwerking tussen de nanny en het gezin.

Martha, waar zorg voor kinderen centraal staat.